نهال آلو انجلا

  • نهال آلو انجلا دیررس ترین آلو در بین رقم های موجد میباشد در مهر ماه میرسد
  • میوه ای سفت و بدون آب دارد
  • این میوه را میتوان به صورت بلند مدت حداقل تا 6 ماه در سردخانه نگهداری نمود
  • درخت خیلی قوی و پرباری میباشد
  • عمر درخت تا 70 سال میرسد
  • خیلی مقاومت خوبی نسبت ب آفت درختان نشان میدهد
  • این رقم آن قدر پربار میباشد که در شانه ها و تنه های درخت هم محصول میدهد
  • میوهی این آلو شبیه آلوشابلون کالیفرنیا دیررس میباشد
  • میوه ای قرمز پر رنگ می به زردی میزند
  • با تغییر ژن شابلون دیررس این رقم به مدت 4 ماه رسیدن میوه فرق گذاشته و ماندگاری میوه و پرباری میوه به این رقم تغییر داده شده است

نهال آلو انجلا


جهت خرید نهال آلو  انجلا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید


 

 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا دفتر نهالستان مهندس سعید قاسمی

 ایمیل : nahalbartar@gmail.com

تلفن دفتر : ۰۴۴۴۵۲۸۱۸۰

مدیریت : ۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳