نهال گردو مراغه

نهال گردو مراغه درختی بزرگ دارد میتواند به اندازه 20 تا 30 متر رشد کند و یک درخت بزرگ 20 ساله تا 80 کیلو گردو میتوان

برداشت کرد.

این رقم گردو به خاطر اشغال فضای زیادی دیگر در زمین کشاورزی رقمی جالاب به کار نمیاد.

این گردو بعد از احداث باغ میتواند دهمین سال بارور شود در حالی که گردو های رقم جدید میتواند بدون اب هم زندگی کند.

درخت خیلی قوی دارد اندازه کاشت این رقم هرچه قوی تر باشد مناسب و کیفیت میوه بهتر خواهد شد.

حداقل اندازه 10 متر و حداکثر 12 متر مناسب میباشد.

موقع چیدن میوه خیلی سخت میباشد و گردو پوست کاغذی دارد.

زود پوست از مغز جدا میشود و درخت مقاوم در برابر سرماست

نهال گردو مراغه


جهت خرید نهال گردو مراغه  با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید


 

 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا دفتر نهالستان مهندس سعید قاسمی

 ایمیل : nahalbartar@gmail.com

تلفن دفتر : ۰۴۴۴۵۲۸۱۸۰

مدیریت : ۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳